Behandelplan

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt het behandelplan bepaald en met u besproken. Onderdeel van dit plan kan zijn het adviseren van middelen en/of leef- c.q. voedingsadviezen.
Als middelen kan worden gedacht aan:


Na circa 8 weken vindt er een vervolgconsult plaats. Als Mesoloog streef ik er naar om in 3 tot 4 behandelingen een duidelijk merkbaar resultaat c.q. verbetering te bereiken.