Uitgangspunten

Als basis gelden de volgende uitgangspunten: