Verwijzing

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing van een huisarts noodzakelijk.

Ik streef naar een goede samenwerking met artsen, specialisten en/of andere disciplines in de gezondheidszorg.
Mijn advies is daarom om uw huisarts of specialist op de hoogte te stellen.

Ook verwijs ik regelmatig terug naar uw eigen huisarts of specialist voor gericht verder onderzoek