Privacybeleid

Conform de AVG (Verordening (EU) 2016/679)

Mail:

info@mesologiepraktijk.nl

Telefoon of WhatsApp

06-42269297

Adres

De Mesologiepraktijk is gevestigd op:

Leidseweg 39
2331LZ Leiden

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gegevens van de onderneming

Mijn praktijk heet Mesologiepraktijk en is gevestigd op de Leidseweg 39 in Voorschoten en is bereikbaar onder telefoonnummer 06-42269297of op het e-mailadres info@mesologiepraktijk.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming:

Ik verwerk de volgende gegevens:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw medische gegevens in uw intakeformulier, de medische gegevens die ik tijdens het onderzoek krijg en eventuele gegevens over u die ik van andere behandelaars ontvang.

Gegevens die u met mij deelt via sociale media als Facebook, LinkedIn enz. vallen onder de privacyverklaringen van deze netwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik verwerk ook gevoelige gegevens. Mogelijke gevoelige gegevens zijn: ras, godsdienst, seksuele leven en gezondheid. Deze gegevens neem ik op in uw medisch dossier.

Doel van het verwerken van deze gegevens

Ik heb deze gegevens nodig als u bij de Mesologiepraktijk onder mesologische behandeling bent, om contact met u te kunnen onderhouden, voor het advies en om u een factuur voor de consulten te kunnen zenden en deels voor mijn belastingaangifte (geen medische gegevens).  Ik heb als enige toegang tot uw gegevens en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Ik heb deze gegevens nodig voor mijn bedrijfsvoering en voor de diensten die ik aanbied, namelijk het verrichten van mesologische behandelingen.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens 20 jaar, zoals vereist door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) .

De wettelijke bewaartermijn voor factuurgegevens voor de belastingdienst bedraagt 7 jaar.

Delen van de gegevens

Ik deel uw gegevens met een beperkt aantal derden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om overheidsinstanties wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben. Dit geldt alleen voor contactgegevens, niet voor medische gegevens.

Mijn boekhouder verwerkt mijn facturen voor bijvoorbeeld mijn belastingaangifte. Indien nodig, zal ik uw gegevens delen met een incassobureau. Dit geldt alleen voor contactgegevens, niet voor medische gegevens. Ook word ik af en toe ondersteunt op computergebied. De twee personen die toegang hebben tot deze gegevens hebben een overeenkomst ter bescherming van uw persoonsgegevens getekend.

Soms deel ik, uitsluitend na uw formele toestemming, uw gegevens met andere behandelaars bijvoorbeeld voor doorverwijzingen en geanonimiseerd voor intercollegiale toetsing door een collega-mesoloog. Zij vallen onder hetzelfde beroepsgeheim als ik.

Klachten

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegevens omga, kunt u mij verzoeken uw persoonlijke gegevens op een andere manier te verwerken of te verwijderen. Mocht u hierna nog steeds niet tevreden zijn met de manier waarop ik met uw gegevens omga, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming vragen

Als u mij benadert voor een mesologisch consult, verschaft u mij op eigen initiatief enkele persoonlijke gegevens. Voor mijn bedrijfsvoering moet ik uw gegevens verwerken op de manier die hierboven is beschreven. Om bureaucratie te vermijden, stuur ik u geen formulier om uw toestemming formeel vast te leggen.

Toestemming intrekken

U kunt op elk moment dat u dat wilt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Uw medisch dossier moet ik echter 20 jaar bewaren (WGBO) en uw facturatiegegevens moet ik 7 jaar bewaren (belastingdienst).

Inzien van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen welke gegevens ik van u heb opgeslagen. Ik reageer dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen.

Wijzigen van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen de gegevens die ik van u heb opgeslagen te wijzigen. Ik reageer dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen.

Verwijderen van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen de gegevens die ik van u heb opgeslagen te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen. Ik ben wettelijk verplicht bepaalde gegevens langere tijd te bewaren.

Meenemen van gegevens

Wanneer u wilt overstappen naar een andere mesoloog, dan kunt u uw gegevens naar die nieuwe mesoloog meenemen. Dat doet u door mij te vragen uw gegevens te verwijderen en vervolgens uw gegevens aan de nieuwe mesoloog te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wanneer u wilt overstappen naar een andere mesoloog, dan kunt u uw gegevens naar die nieuwe mesoloog meenemen. Dat doet u door mij te vragen uw gegevens te verwijderen en vervolgens uw gegevens aan de nieuwe mesoloog te geven.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy-en gegevensbescherming

Binnen mijn praktijk ben ik, Carola Engbers , zelf verantwoordelijk voor de privacy- en gegevensbescherming. Mijn contactgegevens zijn gelijk aan die van mijn praktijk (zie boven).

Meer informatie nodig of afspraak maken?

Carola Engbers helpt je graag verder.

Welke klachten

Bekijk voor welke klachten u bij mij terecht kan.

Werkwijze

Bekijk mijn uitgangspunten en manier van werken. 

Kosten

Bekijk de kosten en eventuele vergoedingen.